2000

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 18
Τίτλος 2000
Έτος 2000
Συμμετέχοντες Αγώνα 88
Τερματίσαντες Αγώνα 88
Εκκίνηση Αγώνα 2000-09-29 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 2000-01-29 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 2000-03-29 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Foxall Peter Leslie 6 Ηνωμένο Βασίλειο
2 Apostolov Emil 10 Βουλγαρία
3 Byrne Rob 13 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
4 Williams Mark 15 unknown
5 Koch Rainer 18 Γερμανία
6 Mustala Ari 24 Φινλανδία
7 Skoglund Kjell-Ove 25 Σουηδία
8 Tsokev Daniel 27 Βουλγαρία
9 Peterson Stefan 28 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
10 Michalopoulos Kostas 32 Ελλάδα
11 Skvaril Vlastik 35 Αυστραλία
12 Koyago Nobuaki 38 Ιαπωνία
13 Kankaansyrja Janne 51 Φινλανδία
14 Littlewood Robert 69 Ηνωμένο Βασίλειο
15 Hanudel-Larsson Mary 75 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
16 Larsson Mary 75 Σουηδία
17 Varga Janos 77 Ουγγαρία
18 Cees Verhagen 86 Ολλανδία
19 Tockner Franz 90 Αυστρία
20 Ohtaki Masayuki 91 Ιαπωνία
21 Tanaka Katsuhiro 92 Ιαπωνία
22 Onoki Jun 93 Ιαπωνία
23 Utsunomiya Hidemasa 94 Ιαπωνία
24 Ohkanda Kazushi 96 Ιαπωνία
25 Imai Hidehisa 98 Ιαπωνία
26 Noto (Funada) Kimie 99 Ιαπωνία
27 Yoshikoshi Osamu 101 Ιαπωνία
28 Okabe Kazushige 103 Ιαπωνία
29 Oba Hiroko 105 Ιαπωνία
30 Higaki Hajime 108 Ιαπωνία
31 Okazaki Masataka 109 Ιαπωνία
32 Akamichi Tetsuya 110 Ιαπωνία
33 Okiyama Hiroko 113 Ιαπωνία
34 Shiobara Tadashi 114 Ιαπωνία
35 Nishimura Yoshio 115 Ιαπωνία
36 Hayashi Toshihiko 118 Ιαπωνία
37 Sakanashi Makoto 119 Ιαπωνία
38 Tochihara Nobiaki 122 Ιαπωνία
39 Yaegashi Tomohiko 127 Ιαπωνία
40 Suzuki Takako 132 Ιαπωνία
41 Ikeda Kazuyoshi 133 Ιαπωνία
42 Takeishi Yuji 137 Ιαπωνία
43 Hara Kenji 138 Ιαπωνία
44 Katoh Hideo 139 Ιαπωνία
45 Ihara Kazuhisa 145 Ιαπωνία
46 Ito Norio 152 Ιαπωνία
47 Nakayama Etsuo 153 Ιαπωνία
48 Yamada Hisako 154 Ιαπωνία
49 Nakano Tomoki 155 Ιαπωνία
50 Kamura Masae 159 Ιαπωνία
51 Matsumoto Takuya 160 Ιαπωνία
52 Nakamichi Susumu 161 Ιαπωνία
53 Namikoshi Yasumasa 164 Ιαπωνία
54 Mitsuhasi Shigeru 169 Ιαπωνία
55 Sekine Koji 171 Ιαπωνία
56 Brandt Michael 183 Γερμανία
57 Lenzen Wolfgang 186 Γερμανία
58 Lukas Jens 187 Γερμανία
59 Pawzik Heike 188 Γερμανία
60 Backhaus Helga 189 Γερμανία
61 Britz Herbert 191 Γερμανία
62 Schoberl Sebastian 193 Γερμανία
63 Nemes Attila 197 Ουγγαρία
64 Lacroix Alain 205 Γαλλία
65 Rosa Fabrice 207 Γαλλία
66 Yann Robert 208 Γαλλία
67 Ponchelet Alain 211 Βέλγιο
68 Voicin Pierre 213 Γαλλία
69 Arrouche Arthur 218 Γαλλία
70 Naulet Jean Pierre 219 Γαλλία
71 Gomes Herve 221 Γαλλία
72 Haton Chantal 222 Γαλλία
73 Bach Michel 224 Γαλλία
74 Gautron Hubert 226 Γαλλία
75 Magoni Francis 228 Γαλλία
76 Foucaud Thierry 229 Γαλλία
77 Lamarque Jean-Claude 230 Γαλλία
78 Faure Francis 233 Γαλλία
79 Poirier Michel 236 Γαλλία
80 Dumont Luc 239 Γαλλία
81 Dumont Sant Priest Luc 239 Γαλλία
82 Weber Fransois 240 Γαλλία
83 Sourisseau Michel 244 Γαλλία
84 Guilbaud Gerard 246 Γαλλία
85 Vozel Jean Pierre 248 Γαλλία
86 Roux Roland 249 Γαλλία
87 Sago Akihiro 256 Ιαπωνία
88 Low Andras 260 Ουγγαρία
89 Provost Dominique 261 Γαλλία
90 Dragatis Andreas 264 Ελλάδα

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Ohtaki Masayuki 91 Ιαπωνία 2000-09-30 07:01:10 24:01:10
2 Lukas Jens 187 Γερμανία 2000-09-30 07:59:54 24:59:54
3 Cees Verhagen 86 Ολλανδία 2000-09-30 08:35:50 25:35:50
4 Onoki Jun 93 Ιαπωνία 2000-09-30 09:49:01 26:49:01
5 Peterson Stefan 28 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2000-09-30 10:27:25 27:27:25
6 Utsunomiya Hidemasa 94 Ιαπωνία 2000-09-30 11:21:58 28:21:58
7 Koch Rainer 18 Γερμανία 2000-09-30 11:51:22 28:51:22
8 Gautron Hubert 226 Γαλλία 2000-09-30 12:00:52 29:00:52
9 Mustala Ari 24 Φινλανδία 2000-09-30 12:12:45 29:12:45
10 Okiyama Hiroko 113 Ιαπωνία 2000-09-30 12:16:37 29:16:37
11 Low Andras 260 Ουγγαρία 2000-09-30 12:43:59 29:43:59
12 Schoberl Sebastian 193 Γερμανία 2000-09-30 13:31:02 30:31:02
13 Kankaansyrja Janne 51 Φινλανδία 2000-09-30 13:36:48 30:36:48
14 Yaegashi Tomohiko 127 Ιαπωνία 2000-09-30 13:36:48 30:36:48
15 Koyago Nobuaki 38 Ιαπωνία 2000-09-30 13:44:41 30:44:41
16 Hanudel-Larsson Mary 75 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2000-09-30 13:56:16 30:56:16
17 Foxall Peter Leslie 6 Ηνωμένο Βασίλειο 2000-09-30 14:14:43 31:14:43
18 Backhaus Helga 189 Γερμανία 2000-09-30 14:35:24 31:35:24
19 Magoni Francis 228 Γαλλία 2000-09-30 14:43:01 31:43:01
20 Roux Roland 249 Γαλλία 2000-09-30 14:58:32 31:58:32
21 Nakayama Etsuo 153 Ιαπωνία 2000-09-30 15:03:00 32:03:00
22 Byrne Rob 13 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2000-09-30 15:09:34 32:09:34
23 Nishimura Yoshio 115 Ιαπωνία 2000-09-30 15:15:03 32:15:03
24 Akamichi Tetsuya 110 Ιαπωνία 2000-09-30 15:38:40 32:38:40
25 Ikeda Kazuyoshi 133 Ιαπωνία 2000-09-30 15:38:40 32:38:40
26 Poirier Michel 236 Γαλλία 2000-09-30 15:41:18 32:41:18
27 Voicin Pierre 213 Γαλλία 2000-09-30 15:47:17 32:47:17
28 Hara Kenji 138 Ιαπωνία 2000-09-30 15:47:17 32:47:17
29 Hayashi Toshihiko 118 Ιαπωνία 2000-09-30 15:49:51 32:49:51
30 Takeishi Yuji 137 Ιαπωνία 2000-09-30 15:50:59 32:50:59
31 Nakano Tomoki 155 Ιαπωνία 2000-09-30 16:02:48 33:02:48
32 Namikoshi Yasumasa 164 Ιαπωνία 2000-09-30 16:04:40 33:04:40
33 Provost Dominique 261 Γαλλία 2000-09-30 16:17:30 33:17:30
34 Skoglund Kjell-Ove 25 Σουηδία 2000-09-30 16:17:44 33:17:44
35 Guilbaud Gerard 246 Γαλλία 2000-09-30 16:19:22 33:19:22
36 Tanaka Katsuhiro 92 Ιαπωνία 2000-09-30 16:25:36 33:25:36
37 Rosa Fabrice 207 Γαλλία 2000-09-30 16:27:20 33:27:20
38 Ito Norio 152 Ιαπωνία 2000-09-30 16:28:20 33:28:20
39 Vozel Jean Pierre 248 Γαλλία 2000-09-30 16:37:21 33:37:21
40 Shiobara Tadashi 114 Ιαπωνία 2000-09-30 16:37:24 33:37:24
41 Okazaki Masataka 109 Ιαπωνία 2000-09-30 16:42:09 33:42:09
42 Tochihara Nobiaki 122 Ιαπωνία 2000-09-30 16:49:55 33:49:55
43 Sourisseau Michel 244 Γαλλία 2000-09-30 16:50:40 33:50:40
44 Varga Janos 77 Ουγγαρία 2000-09-30 16:51:40 33:51:40
45 Noto (Funada) Kimie 99 Ιαπωνία 2000-09-30 16:52:17 33:52:17
46 Williams Mark 15 unknown 2000-09-30 16:59:24 33:59:24
47 Yann Robert 208 Γαλλία 2000-09-30 17:13:34 34:13:34
48 Lenzen Wolfgang 186 Γερμανία 2000-09-30 17:16:18 34:16:18
49 Littlewood Robert 69 Ηνωμένο Βασίλειο 2000-09-30 17:17:25 34:17:25
50 Imai Hidehisa 98 Ιαπωνία 2000-09-30 17:21:29 34:21:29
51 Kamura Masae 159 Ιαπωνία 2000-09-30 17:26:21 34:26:21
52 Michalopoulos Kostas 32 Ελλάδα 2000-09-30 17:29:20 34:29:20
53 Katoh Hideo 139 Ιαπωνία 2000-09-30 17:37:55 34:37:55
54 Okabe Kazushige 103 Ιαπωνία 2000-09-30 17:39:10 34:39:10
55 Weber Fransois 240 Γαλλία 2000-09-30 17:42:18 34:42:18
56 Brandt Michael 183 Γερμανία 2000-09-30 17:43:04 34:43:04
57 Apostolov Emil 10 Βουλγαρία 2000-09-30 17:45:01 34:45:01
58 Tsokev Daniel 27 Βουλγαρία 2000-09-30 17:45:01 34:45:01
59 Ohkanda Kazushi 96 Ιαπωνία 2000-09-30 17:47:15 34:47:15
60 Higaki Hajime 108 Ιαπωνία 2000-09-30 17:53:00 34:53:00
61 Dumont Luc 239 Γαλλία 2000-09-30 18:03:06 35:03:06
62 Yamada Hisako 154 Ιαπωνία 2000-09-30 18:03:50 35:03:50
63 Skvaril Vlastik 35 Αυστραλία 2000-09-30 18:05:38 35:05:38
64 Mitsuhasi Shigeru 169 Ιαπωνία 2000-09-30 18:15:40 35:15:40
65 Foucaud Thierry 229 Γαλλία 2000-09-30 18:15:42 35:15:42
66 Britz Herbert 191 Γερμανία 2000-09-30 18:15:45 35:15:45
67 Ihara Kazuhisa 145 Ιαπωνία 2000-09-30 18:16:49 35:16:49
68 Haton Chantal 222 Γαλλία 2000-09-30 18:17:22 35:17:22
69 Naulet Jean Pierre 219 Γαλλία 2000-09-30 18:24:37 35:24:37
70 Pawzik Heike 188 Γερμανία 2000-09-30 18:26:02 35:26:02
71 Arrouche Arthur 218 Γαλλία 2000-09-30 18:28:02 35:28:02
72 Ponchelet Alain 211 Βέλγιο 2000-09-30 18:28:18 35:28:18
73 Lamarque Jean-Claude 230 Γαλλία 2000-09-30 18:28:29 35:28:29
74 Tockner Franz 90 Αυστρία 2000-09-30 18:29:00 35:29:00
75 Faure Francis 233 Γαλλία 2000-09-30 18:29:15 35:29:15
76 Lacroix Alain 205 Γαλλία 2000-09-30 18:32:00 35:32:00
77 Dragatis Andreas 264 Ελλάδα 2000-09-30 18:35:21 35:35:21
78 Nemes Attila 197 Ουγγαρία 2000-09-30 18:35:44 35:35:44
79 Yoshikoshi Osamu 101 Ιαπωνία 2000-09-30 18:37:18 35:37:18
80 Oba Hiroko 105 Ιαπωνία 2000-09-30 18:37:18 35:37:18
81 Gomes Herve 221 Γαλλία 2000-09-30 18:46:54 35:46:54
82 Nakamichi Susumu 161 Ιαπωνία 2000-09-30 18:47:56 35:47:56
83 Bach Michel 224 Γαλλία 2000-09-30 18:49:00 35:49:00
84 Matsumoto Takuya 160 Ιαπωνία 2000-09-30 18:50:17 35:50:17
85 Suzuki Takako 132 Ιαπωνία 2000-09-30 18:53:36 35:53:36
86 Sakanashi Makoto 119 Ιαπωνία 2000-09-30 18:54:21 35:54:21
87 Sago Akihiro 256 Ιαπωνία 2000-09-30 18:55:23 35:55:23
88 Sekine Koji 171 Ιαπωνία 2000-09-30 18:59:07 35:59:07

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.