1998

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 16
Τίτλος 1998
Έτος 1998
Συμμετέχοντες Αγώνα 81
Τερματίσαντες Αγώνα 81
Εκκίνηση Αγώνα 1998-09-24 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1998-01-24 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1998-03-24 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Meadowcroft Robert 1 Ηνωμένο Βασίλειο
2 Castagnoli Mario 5 Ιταλία
3 Foit Rudolf 6 Αυστρία
4 Apostolov Emil 9 Βουλγαρία
5 Bell Raymond 12 unknown
6 Toth-Urban Tamas 17 Ουγγαρία
7 Jakubik August 19 Πολωνία
8 Lasota Irene 23 Πολωνία
9 Tsavdaris Georgios 24 Ελλάδα
10 Mustala Ari 26 Φινλανδία
11 Skoglund Kjell-Ove 30 Σουηδία
12 Kehagioglou Dimitrios 31 Ηνωμένο Βασίλειο
13 Larsson Rune 41 Σουηδία
14 Kankaansyrja Janne 53 Φινλανδία
15 Tsepapadakis Harilaos 54 Ελλάδα
16 Csaba Nemeth 56 Ουγγαρία
17 Reppos Kostas 57 Ελλάδα
18 Teunisse Ronald 60 Ολλανδία
19 Iles Imre 65 unknown
20 Nugent Doina 66 Ιρλανδία
21 Nemes Attila 70 Ουγγαρία
22 Asai Yoshiyuki 71 Ιαπωνία
23 Uchiyama Yoshitaca 72 Ιαπωνία
24 Onoki Jun 73 Ιαπωνία
25 Noto (Funada) Kimie 77 Ιαπωνία
26 Yoshikoshi Osamu 79 Ιαπωνία
27 Okabe Kazushige 81 Ιαπωνία
28 Kazuhiro Kawamura 82 Ιαπωνία
29 Kikuchi Takashi 83 Ιαπωνία
30 Sagawa Tsutomu 86 Ιαπωνία
31 Ando Yujiro 92 Ιαπωνία
32 Nishimura Yoshio 93 Ιαπωνία
33 Sekiya Ryoichi 95 Ιαπωνία
34 Sata Fumie 96 Ιαπωνία
35 Yanagi Ryuichi 100 Ιαπωνία
36 Tanaka Katsuhiro 102 Ιαπωνία
37 Sato Narito 103 Ιαπωνία
38 Okiyama Hiroko 107 Ιαπωνία
39 Okiyama Kenji 108 Ιαπωνία
40 Tochihara Nobiaki 111 Ιαπωνία
41 Shiobara Tadashi 112 Ιαπωνία
42 Ito Norio 113 Ιαπωνία
43 Nakano Tomoki 115 Ιαπωνία
44 Imai Fukuji 116 Ιαπωνία
45 Hanudel-Larsson Mary 123 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
46 Achard Bernard 124 Γαλλία
47 Cruells Andre 129 Γαλλία
48 Foucaud Thierry 131 Γαλλία
49 GuyomarcH Jean Pierre 136 Γαλλία
50 Heintz Rene 137 Γαλλία
51 Le Roche Georges 138 Γαλλία
52 Magoni Francis 140 Γαλλία
53 Marti Michel 141 Γαλλία
54 Membre Robert 143 Γαλλία
55 Merienne Jean-Jacques 144 Γαλλία
56 Perier Marc 145 Γαλλία
57 Philippe Alain 146 Γαλλία
58 Pouezard Andre 150 Γαλλία
59 Poucard Thierry 151 Γαλλία
60 Roux Roland 154 Γαλλία
61 Sarlot Robert 156 Γαλλία
62 Sourisseau Michel 157 Γαλλία
63 Weber Fransois 159 Γαλλία
64 Epskamp Win 162 unknown
65 Backhaus Helga 163 Γερμανία
66 Brandt Michael 165 Γερμανία
67 Britz Herbert 167 Γερμανία
68 Cizinski Uwe 168 Γερμανία
69 Jens Lucas 170 Γερμανία
70 Karl Hubert 171 Γερμανία
71 Pawzik Heike 175 Γερμανία
72 Schadlich Rainer 176 Γερμανία
73 Schippels Alfred 177 Γερμανία
74 Fournaris Marios 181 Ελλάδα
75 Koyago Nobuaki 184 Ιαπωνία
76 Spychalski Tadeusz 185 Πολωνία
77 Verdenet Gerard 188 Γαλλία
78 Dudek Edward 191 Πολωνία
79 Bordini Roberto 193 Ιταλία
80 Williams Mark 195 unknown
81 Zarei James 196 Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Reppos Kostas 57 Ελλάδα 1998-09-25 08:11:41 25:11:41
2 Okiyama Kenji 108 Ιαπωνία 1998-09-25 09:13:13 26:13:13
3 Zarei James 196 Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του 1998-09-25 09:44:04 26:44:04
4 Epskamp Win 162 unknown 1998-09-25 10:58:07 27:58:07
5 Teunisse Ronald 60 Ολλανδία 1998-09-25 10:58:07 27:58:07
6 Onoki Jun 73 Ιαπωνία 1998-09-25 11:32:03 28:32:03
7 Hanudel-Larsson Mary 123 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 1998-09-25 11:46:58 28:46:58
8 Larsson Rune 41 Σουηδία 1998-09-25 11:46:58 28:46:58
9 Csaba Nemeth 56 Ουγγαρία 1998-09-25 11:48:41 28:48:41
10 Jens Lucas 170 Γερμανία 1998-09-25 11:59:20 28:59:20
11 Karl Hubert 171 Γερμανία 1998-09-25 11:59:20 28:59:20
12 Roux Roland 154 Γαλλία 1998-09-25 12:03:10 29:03:10
13 Noto (Funada) Kimie 77 Ιαπωνία 1998-09-25 12:32:21 29:32:21
14 Backhaus Helga 163 Γερμανία 1998-09-25 12:53:49 29:53:49
15 Mustala Ari 26 Φινλανδία 1998-09-25 13:19:37 30:19:37
16 Foit Rudolf 6 Αυστρία 1998-09-25 13:32:49 30:32:49
17 Magoni Francis 140 Γαλλία 1998-09-25 13:36:52 30:36:52
18 Shiobara Tadashi 112 Ιαπωνία 1998-09-25 13:58:18 30:58:18
19 GuyomarcH Jean Pierre 136 Γαλλία 1998-09-25 13:58:20 30:58:20
20 Nugent Doina 66 Ιρλανδία 1998-09-25 13:58:22 30:58:22
21 Jakubik August 19 Πολωνία 1998-09-25 14:10:43 31:10:43
22 Skoglund Kjell-Ove 30 Σουηδία 1998-09-25 14:42:13 31:42:13
23 Iles Imre 65 unknown 1998-09-25 15:17:37 32:17:37
24 Dudek Edward 191 Πολωνία 1998-09-25 15:25:32 32:25:32
25 Sagawa Tsutomu 86 Ιαπωνία 1998-09-25 15:27:21 32:27:21
26 Cruells Andre 129 Γαλλία 1998-09-25 15:36:51 32:36:51
27 Williams Mark 195 unknown 1998-09-25 15:54:48 32:54:48
28 Cizinski Uwe 168 Γερμανία 1998-09-25 15:54:48 32:54:48
29 Sarlot Robert 156 Γαλλία 1998-09-25 16:05:16 33:05:16
30 Ito Norio 113 Ιαπωνία 1998-09-25 16:19:00 33:19:00
31 Imai Fukuji 116 Ιαπωνία 1998-09-25 16:19:00 33:19:00
32 Perier Marc 145 Γαλλία 1998-09-25 16:24:28 33:24:28
33 Schippels Alfred 177 Γερμανία 1998-09-25 16:43:16 33:43:16
34 Merienne Jean-Jacques 144 Γαλλία 1998-09-25 16:44:41 33:44:41
35 Okiyama Hiroko 107 Ιαπωνία 1998-09-25 16:47:58 33:47:58
36 Tanaka Katsuhiro 102 Ιαπωνία 1998-09-25 16:47:58 33:47:58
37 Sekiya Ryoichi 95 Ιαπωνία 1998-09-25 16:47:58 33:47:58
38 Bordini Roberto 193 Ιταλία 1998-09-25 17:05:43 34:05:43
39 Kankaansyrja Janne 53 Φινλανδία 1998-09-25 17:30:25 34:30:25
40 Kehagioglou Dimitrios 31 Ηνωμένο Βασίλειο 1998-09-25 17:31:37 34:31:37
41 Kazuhiro Kawamura 82 Ιαπωνία 1998-09-25 17:31:37 34:31:37
42 Nemes Attila 70 Ουγγαρία 1998-09-25 17:33:38 34:33:38
43 Apostolov Emil 9 Βουλγαρία 1998-09-25 17:35:34 34:35:34
44 Nakano Tomoki 115 Ιαπωνία 1998-09-25 17:40:19 34:40:19
45 Yoshikoshi Osamu 79 Ιαπωνία 1998-09-25 17:40:19 34:40:19
46 Koyago Nobuaki 184 Ιαπωνία 1998-09-25 17:43:28 34:43:28
47 Poucard Thierry 151 Γαλλία 1998-09-25 17:43:41 34:43:41
48 Tsepapadakis Harilaos 54 Ελλάδα 1998-09-25 17:44:12 34:44:12
49 Asai Yoshiyuki 71 Ιαπωνία 1998-09-25 17:49:59 34:49:59
50 Foucaud Thierry 131 Γαλλία 1998-09-25 17:52:45 34:52:45
51 Membre Robert 143 Γαλλία 1998-09-25 17:53:28 34:53:28
52 Britz Herbert 167 Γερμανία 1998-09-25 17:54:37 34:54:37
53 Castagnoli Mario 5 Ιταλία 1998-09-25 17:59:13 34:59:13
54 Achard Bernard 124 Γαλλία 1998-09-25 18:07:15 35:07:15
55 Toth-Urban Tamas 17 Ουγγαρία 1998-09-25 18:09:49 35:09:49
56 Uchiyama Yoshitaca 72 Ιαπωνία 1998-09-25 18:10:14 35:10:14
57 Bell Raymond 12 unknown 1998-09-25 18:20:56 35:20:56
58 Kikuchi Takashi 83 Ιαπωνία 1998-09-25 18:21:27 35:21:27
59 Yanagi Ryuichi 100 Ιαπωνία 1998-09-25 18:22:15 35:22:15
60 Brandt Michael 165 Γερμανία 1998-09-25 18:24:00 35:24:00
61 Nishimura Yoshio 93 Ιαπωνία 1998-09-25 18:25:24 35:25:24
62 Pawzik Heike 175 Γερμανία 1998-09-25 18:26:23 35:26:23
63 Fournaris Marios 181 Ελλάδα 1998-09-25 18:26:58 35:26:58
64 Verdenet Gerard 188 Γαλλία 1998-09-25 18:39:24 35:39:24
65 Weber Fransois 159 Γαλλία 1998-09-25 18:39:24 35:39:24
66 Pouezard Andre 150 Γαλλία 1998-09-25 18:39:24 35:39:24
67 Philippe Alain 146 Γαλλία 1998-09-25 18:39:24 35:39:24
68 Heintz Rene 137 Γαλλία 1998-09-25 18:39:24 35:39:24
69 Sato Narito 103 Ιαπωνία 1998-09-25 18:39:49 35:39:49
70 Ando Yujiro 92 Ιαπωνία 1998-09-25 18:42:02 35:42:02
71 Sourisseau Michel 157 Γαλλία 1998-09-25 18:42:03 35:42:03
72 Meadowcroft Robert 1 Ηνωμένο Βασίλειο 1998-09-25 18:44:56 35:44:56
73 Schadlich Rainer 176 Γερμανία 1998-09-25 18:45:45 35:45:45
74 Tsavdaris Georgios 24 Ελλάδα 1998-09-25 18:46:41 35:46:41
75 Okabe Kazushige 81 Ιαπωνία 1998-09-25 18:48:16 35:48:16
76 Lasota Irene 23 Πολωνία 1998-09-25 18:51:59 35:51:59
77 Spychalski Tadeusz 185 Πολωνία 1998-09-25 18:51:59 35:51:59
78 Marti Michel 141 Γαλλία 1998-09-25 18:52:32 35:52:32
79 Le Roche Georges 138 Γαλλία 1998-09-25 18:53:05 35:53:05
80 Tochihara Nobiaki 111 Ιαπωνία 1998-09-25 18:53:23 35:53:23
81 Sata Fumie 96 Ιαπωνία 1998-09-25 18:53:57 35:53:57

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.