1997

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 15
Τίτλος 1997
Έτος 1997
Συμμετέχοντες Αγώνα 76
Τερματίσαντες Αγώνα 76
Εκκίνηση Αγώνα 1997-09-26 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1997-01-26 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1997-03-26 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Okubo Koichi 0 Ιαπωνία
2 Courtillon Max 0 Γαλλία
3 Lukas Jens 0 Γερμανία
4 Pawzik Heike 0 Γερμανία
5 Backhaus Helga 0 Γερμανία
6 Fournaris Marios 0 Ελλάδα
7 Meadowcroft Robert 0 Ηνωμένο Βασίλειο
8 Sago Akihiro 0 Ιαπωνία
9 Okiyama Kenji 0 Ιαπωνία
10 Araya Mitsuo 0 Ιαπωνία
11 Onoki Jun 0 Ιαπωνία
12 Foxall Peter Leslie 0 Ηνωμένο Βασίλειο
13 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία
14 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία
15 Bordini Roberto 0 Ιταλία
16 Castagnoli Mario 0 Ιταλία
17 Zybikov Anatoli 0 Λετονία
18 Larsson Rune 0 Σουηδία
19 Skoglund Kjell-Ove 0 Σουηδία
20 Mustala Ari 0 Φινλανδία
21 Williams Mark 0 unknown
22 Dumont Luc 0 Γαλλία
23 Foucaud Thierry 0 Γαλλία
24 Dammekens Wilson 0 Βέλγιο
25 Martin Jacques 0 Γαλλία
26 Cruells Andre 0 Γαλλία
27 Rochotte Christophe 0 Γαλλία
28 Reppos Kostas 1 Ελλάδα
29 Iles Imre 4 unknown
30 Thalmann Markus 5 Αυστρία
31 Wanivenhaus Michael 5 Αυστρία
32 Arrambide Jose Miguel 8 Ισπανία
33 Jungnelius Bjorn Eric 8 Σουηδία
34 Raab Walther 10 Γερμανία
35 Karl Hubert 11 Γερμανία
36 Lespinas Auguste 12 Γαλλία
37 Leinonen Seppo Tapio 18 Φινλανδία
38 Wojciech Pismenko 19 Πολωνία
39 Spychalski Tadeusz 21 Πολωνία
40 Ikeda Kazuyoshi 22 Ιαπωνία
41 Byrne Rob 23 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
42 Lasota Miroslav 24 Πολωνία
43 Takase Akira 25 Ιαπωνία
44 Urbach Helmut 26 Γερμανία
45 Pierson Antoine 29 Γαλλία
46 Dieumegard Philippe 30 Γαλλία
47 Roux Roland 31 Γαλλία
48 Merienne Jean-Jacques 33 Γαλλία
49 Noto (Funada) Kimie 34 Ιαπωνία
50 Membre Robert 35 Γαλλία
51 Antal Ludvic 35 Ουγγαρία
52 Hazama Shigemi 38 Ιαπωνία
53 St.Priest Luc Dumont 41 Γαλλία
54 Fabrier Gerard 42 Γαλλία
55 Gautron Hubert 44 Γαλλία
56 Tanaka Katsuhiro 45 Ιαπωνία
57 Toth-Urban Tamas 46 Ουγγαρία
58 Kazuhiro Kawamura 47 Ιαπωνία
59 Yamashita Kazuyuki 48 Ιαπωνία
60 Kotronaros Panagiotis 49 Ελλάδα
61 Kehagioglou Dimitrios 49 Ηνωμένο Βασίλειο
62 Diers Gustav 49 Γερμανία
63 Every Paul 54 Αυστραλία
64 Nishimura Yoshio 55 Ιαπωνία
65 Stegen Dirk 56 Γερμανία
66 Imamoto Naoyuki 57 Ιαπωνία
67 Brawens Jan 58 Βέλγιο
68 Fevre Paulette 59 Γαλλία
69 Benjamin Steve 60 unknown
70 Doushita Nobuhiro 64 Ιαπωνία
71 Mcconnell Raymond 65 Ιρλανδία
72 Ohkanda Kazushi 66 Ιαπωνία
73 Okazaki Masataka 67 Ιαπωνία
74 Weber Fransois 72 Γαλλία
75 Bartel Peter 72 Γερμανία
76 Okiyama Hiroko 75 Ιαπωνία
77 Pepelov Zaprin Bagoev 76 Βουλγαρία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Reppos Kostas 0 Ελλάδα 1997-09-27 06:37:00 23:37:00
2 Okiyama Kenji 0 Ιαπωνία 1997-09-27 08:55:00 25:55:00
3 Larsson Rune 0 Σουηδία 1997-09-27 11:11:00 28:11:00
4 Iles Imre 4 unknown 1997-09-27 11:12:00 28:12:00
5 Wanivenhaus Michael 5 Αυστρία 1997-09-27 11:19:00 28:19:00
6 Thalmann Markus 0 Αυστρία 1997-09-27 11:19:00 28:19:00
7 Lukas Jens 0 Γερμανία 1997-09-27 11:49:00 28:49:00
8 Jungnelius Bjorn Eric 8 Σουηδία 1997-09-27 11:51:00 28:51:00
9 Arrambide Jose Miguel 8 Ισπανία 1997-09-27 11:51:00 28:51:00
10 Raab Walther 10 Γερμανία 1997-09-27 12:35:00 29:35:00
11 Karl Hubert 11 Γερμανία 1997-09-27 12:44:00 29:44:00
12 Cruells Andre 0 Γαλλία 1997-09-27 13:29:00 30:29:00
13 Lespinas Auguste 12 Γαλλία 1997-09-27 13:29:00 30:29:00
14 Backhaus Helga 0 Γερμανία 1997-09-27 13:39:00 30:39:00
15 Skoglund Kjell-Ove 0 Σουηδία 1997-09-27 13:40:00 30:40:00
16 Onoki Jun 0 Ιαπωνία 1997-09-27 13:53:00 30:53:00
17 Mustala Ari 0 Φινλανδία 1997-09-27 13:56:00 30:56:00
18 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία 1997-09-27 14:09:00 31:09:00
19 Wojciech Pismenko 19 Πολωνία 1997-09-27 14:32:00 31:32:00
20 Martin Jacques 0 Γαλλία 1997-09-27 14:34:00 31:34:00
21 Spychalski Tadeusz 21 Πολωνία 1997-09-27 14:38:00 31:38:00
22 Ikeda Kazuyoshi 22 Ιαπωνία 1997-09-27 14:48:00 31:48:00
23 Byrne Rob 23 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 1997-09-27 14:56:00 31:56:00
24 Lasota Miroslav 24 Πολωνία 1997-09-27 15:10:00 32:10:00
25 Takase Akira 0 Ιαπωνία 1997-09-27 15:39:00 32:39:00
26 Castagnoli Mario 0 Ιταλία 1997-09-27 15:43:00 32:43:00
27 Urbach Helmut 26 Γερμανία 1997-09-27 15:43:00 32:43:00
28 Bordini Roberto 0 Ιταλία 1997-09-27 15:49:00 32:49:00
29 Pierson Antoine 29 Γαλλία 1997-09-27 15:52:00 32:52:00
30 Dieumegard Philippe 30 Γαλλία 1997-09-27 16:05:00 33:05:00
31 Roux Roland 0 Γαλλία 1997-09-27 16:13:00 33:13:00
32 Courtillon Max 0 Γαλλία 1997-09-27 16:21:00 33:21:00
33 Merienne Jean-Jacques 0 Γαλλία 1997-09-27 16:24:00 33:24:00
34 Noto (Funada) Kimie 34 Ιαπωνία 1997-09-27 16:36:00 33:36:00
35 Membre Robert 35 Γαλλία 1997-09-27 16:39:00 33:39:00
36 Antal Ludvic 35 Ουγγαρία 1997-09-27 16:39:00 33:39:00
37 Dammekens Wilson 0 Βέλγιο 1997-09-27 16:43:00 33:43:00
38 Pawzik Heike 0 Γερμανία 1997-09-27 16:46:00 33:46:00
39 Hazama Shigemi 38 Ιαπωνία 1997-09-27 16:46:00 33:46:00
40 Zybikov Anatoli 0 Λετονία 1997-09-27 16:50:00 33:50:00
41 Dumont Luc 0 Γαλλία 1997-09-27 17:01:00 34:01:00
42 Fabrier Gerard 42 Γαλλία 1997-09-27 17:09:00 34:09:00
43 Araya Mitsuo 0 Ιαπωνία 1997-09-27 17:13:00 34:13:00
44 Gautron Hubert 44 Γαλλία 1997-09-27 17:34:00 34:34:00
45 Tanaka Katsuhiro 45 Ιαπωνία 1997-09-27 17:36:00 34:36:00
46 Toth-Urban Tamas 46 Ουγγαρία 1997-09-27 17:41:00 34:41:00
47 Kazuhiro Kawamura 47 Ιαπωνία 1997-09-27 17:43:00 34:43:00
48 Yamashita Kazuyuki 48 Ιαπωνία 1997-09-27 17:51:00 34:51:00
49 Kehagioglou Dimitrios 49 Ηνωμένο Βασίλειο 1997-09-27 17:54:00 34:54:00
50 Diers Gustav 49 Γερμανία 1997-09-27 17:54:00 34:54:00
51 Foxall Peter Leslie 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1997-09-27 17:54:00 34:54:00
52 Kotronaros Panagiotis 49 Ελλάδα 1997-09-27 17:54:00 34:54:00
53 Fournaris Marios 0 Ελλάδα 1997-09-27 17:54:00 34:54:00
54 Every Paul 54 Αυστραλία 1997-09-27 17:57:00 34:57:00
55 Nishimura Yoshio 55 Ιαπωνία 1997-09-27 18:02:00 35:02:00
56 Stegen Dirk 56 Γερμανία 1997-09-27 18:07:00 35:07:00
57 Imamoto Naoyuki 57 Ιαπωνία 1997-09-27 18:17:00 35:17:00
58 Brawens Jan 58 Βέλγιο 1997-09-27 18:20:00 35:20:00
59 Fevre Paulette 59 Γαλλία 1997-09-27 18:23:00 35:23:00
60 Benjamin Steve 60 unknown 1997-09-27 18:27:00 35:27:00
61 Foucaud Thierry 0 Γαλλία 1997-09-27 18:28:00 35:28:00
62 Meadowcroft Robert 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1997-09-27 18:37:00 35:37:00
63 Williams Mark 0 unknown 1997-09-27 18:37:00 35:37:00
64 Doushita Nobuhiro 64 Ιαπωνία 1997-09-27 18:38:00 35:38:00
65 Mcconnell Raymond 65 Ιρλανδία 1997-09-27 18:41:00 35:41:00
66 Ohkanda Kazushi 66 Ιαπωνία 1997-09-27 18:42:00 35:42:00
67 Okazaki Masataka 67 Ιαπωνία 1997-09-27 18:49:00 35:49:00
68 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία 1997-09-27 18:50:00 35:50:00
69 Okubo Koichi 0 Ιαπωνία 1997-09-27 18:50:00 35:50:00
70 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία 1997-09-27 18:50:00 35:50:00
71 Sago Akihiro 0 Ιαπωνία 1997-09-27 18:51:00 35:51:00
72 Bartel Peter 72 Γερμανία 1997-09-27 18:53:00 35:53:00
73 Rochotte Christophe 0 Γαλλία 1997-09-27 18:53:00 35:53:00
74 Weber Fransois 0 Γαλλία 1997-09-27 18:53:00 35:53:00
75 Okiyama Hiroko 75 Ιαπωνία 1997-09-27 18:54:00 35:54:00
76 Pepelov Zaprin Bagoev 76 Βουλγαρία 1997-09-27 18:55:00 35:55:00

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.