1995

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 13
Τίτλος 1995
Έτος 1995
Συμμετέχοντες Αγώνα 58
Τερματίσαντες Αγώνα 58
Εκκίνηση Αγώνα 1995-09-28 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1995-01-25 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1995-03-25 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Sugawara Tatsuo 0 Ιαπωνία
2 Okiyama Kenji 0 Ιαπωνία
3 Watanabe Fukuyoshi 0 Ιαπωνία
4 Yamamoto Isamu 0 Ιαπωνία
5 Araya Mitsuo 0 Ιαπωνία
6 Onoki Jun 0 Ιαπωνία
7 Slinn John 0 Ηνωμένο Βασίλειο
8 Kikuchi Takashi 0 Ιαπωνία
9 Fournaris Marios 0 Ελλάδα
10 Okubo Koichi 0 Ιαπωνία
11 Roether Wolfgang 0 Γερμανία
12 Schmidt Reinhard 0 Γερμανία
13 Meyer Hans J. 0 Γερμανία
14 Backhaus Helga 0 Γερμανία
15 Ishikura Masami 0 Ιαπωνία
16 Lespinas Auguste 0 Γαλλία
17 Williams Mark 0 unknown
18 Jordan Edgar 0 Αυστρία
19 Millner Norbert 0 Αυστρία
20 Sipos Istvan 0 Ουγγαρία
21 Nemes Attila 0 Ουγγαρία
22 Cruells Andre 0 Γαλλία
23 Lapeyrigne Jean-Claude 0 Γαλλία
24 Takahashi Yoshikazu 0 Ιαπωνία
25 Jaouen Jean-Benoit 0 Γαλλία
26 Castagnoli Mario 0 Ιταλία
27 Zarei James 0 Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του
28 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία
29 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία
30 Anglim Mick 8 unknown
31 Chalkias Vassilis 73 Ελλάδα
32 Collins Tony 77 Αυστραλία
33 Dammekens Wilson 88 Βέλγιο
34 Dudek Edward 108 Πολωνία
35 Foxall Peter Leslie 154 Ηνωμένο Βασίλειο
36 Noto (Funada) Kimie 161 Ιαπωνία
37 Ikeda Kazuyoshi 237 Ιαπωνία
38 Kagawa Masumi 272 Ιαπωνία
39 Knol Wimbart 307 unknown
40 Kodaira Sachio 310 Ιαπωνία
41 Kopp Joachim 313 Γερμανία
42 Kuhne Thomas 329 Γερμανία
43 Ludwig Manfred 386 Γερμανία
44 Mcdonnald Don 430 Ιρλανδία
45 Nogami Osamu 508 Ιαπωνία
46 Novikov Vladimir 511 unknown
47 Nussbaum Rudolf 515 Γερμανία
48 Ogawa Masatoshi 520 Ιαπωνία
49 Orlovs Alexander 556 Λετονία
50 Rittel Karl-Ludwig 608 Γερμανία
51 Robinson Nigel 609 Γερμανία
52 Rochotte Christophe 610 Γαλλία
53 Sagawa Tsutomu 622 Ιαπωνία
54 Sambalis John 633 Ελλάδα
55 Smith Bryan 685 Αυστραλία
56 Sorensen Karsten 688 Γερμανία
57 Toyryla Tero 737 Φινλανδία
58 Wessiak Walther 787 Αυστρία

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Zarei James 0 Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του 1995-09-29 08:59:42 25:59:42
2 Chalkias Vassilis 73 Ελλάδα 1995-09-29 10:49:46 27:49:46
3 Smith Bryan 685 Αυστραλία 1995-09-29 11:12:24 28:12:24
4 Dudek Edward 108 Πολωνία 1995-09-29 12:18:24 29:18:24
5 Okiyama Kenji 0 Ιαπωνία 1995-09-29 12:25:36 29:25:36
6 Backhaus Helga 0 Γερμανία 1995-09-29 12:33:00 29:33:00
7 Lapeyrigne Jean-Claude 0 Γαλλία 1995-09-29 13:03:09 30:03:09
8 Cruells Andre 0 Γαλλία 1995-09-29 13:03:09 30:03:09
9 Sorensen Karsten 688 Γερμανία 1995-09-29 13:57:40 30:57:40
10 Kikuchi Takashi 0 Ιαπωνία 1995-09-29 14:06:21 31:06:21
11 Araya Mitsuo 0 Ιαπωνία 1995-09-29 14:07:45 31:07:45
12 Onoki Jun 0 Ιαπωνία 1995-09-29 14:22:52 31:22:52
13 Roether Wolfgang 0 Γερμανία 1995-09-29 14:39:37 31:39:37
14 Ikeda Kazuyoshi 237 Ιαπωνία 1995-09-29 14:50:00 31:50:00
15 Wessiak Walther 787 Αυστρία 1995-09-29 14:54:21 31:54:21
16 Ludwig Manfred 386 Γερμανία 1995-09-29 14:59:08 31:59:08
17 Sagawa Tsutomu 622 Ιαπωνία 1995-09-29 15:01:09 32:01:09
18 Kuhne Thomas 329 Γερμανία 1995-09-29 15:03:03 32:03:03
19 Jordan Edgar 0 Αυστρία 1995-09-29 15:27:10 32:27:10
20 Collins Tony 77 Αυστραλία 1995-09-29 15:27:10 32:27:10
21 Watanabe Fukuyoshi 0 Ιαπωνία 1995-09-29 15:52:58 32:52:58
22 Williams Mark 0 unknown 1995-09-29 16:06:30 33:06:30
23 Robinson Nigel 609 Γερμανία 1995-09-29 16:06:30 33:06:30
24 Dammekens Wilson 88 Βέλγιο 1995-09-29 16:14:29 33:14:29
25 Okubo Koichi 0 Ιαπωνία 1995-09-29 16:15:30 33:15:30
26 Toyryla Tero 737 Φινλανδία 1995-09-29 16:24:13 33:24:13
27 Schmidt Reinhard 0 Γερμανία 1995-09-29 16:26:47 33:26:47
28 Lespinas Auguste 0 Γαλλία 1995-09-29 16:28:08 33:28:08
29 Millner Norbert 0 Αυστρία 1995-09-29 16:39:08 33:39:08
30 Sipos Istvan 0 Ουγγαρία 1995-09-29 16:40:43 33:40:43
31 Knol Wimbart 307 unknown 1995-09-29 16:46:15 33:46:15
32 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία 1995-09-29 16:47:52 33:47:52
33 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία 1995-09-29 16:47:52 33:47:52
34 Novikov Vladimir 511 unknown 1995-09-29 16:54:16 33:54:16
35 Rochotte Christophe 610 Γαλλία 1995-09-29 16:55:49 33:55:49
36 Orlovs Alexander 556 Λετονία 1995-09-29 17:02:19 34:02:19
37 Anglim Mick 8 unknown 1995-09-29 17:05:36 34:05:36
38 Castagnoli Mario 0 Ιταλία 1995-09-29 17:05:36 34:05:36
39 Nussbaum Rudolf 515 Γερμανία 1995-09-29 17:08:50 34:08:50
40 Ishikura Masami 0 Ιαπωνία 1995-09-29 17:18:00 34:18:00
41 Sugawara Tatsuo 0 Ιαπωνία 1995-09-29 17:21:49 34:21:49
42 Kodaira Sachio 310 Ιαπωνία 1995-09-29 17:26:46 34:26:46
43 Meyer Hans J. 0 Γερμανία 1995-09-29 17:34:28 34:34:28
44 Jaouen Jean-Benoit 0 Γαλλία 1995-09-29 17:36:08 34:36:08
45 Nemes Attila 0 Ουγγαρία 1995-09-29 17:39:33 34:39:33
46 Nogami Osamu 508 Ιαπωνία 1995-09-29 17:47:19 34:47:19
47 Foxall Peter Leslie 154 Ηνωμένο Βασίλειο 1995-09-29 17:53:01 34:53:01
48 Noto (Funada) Kimie 161 Ιαπωνία 1995-09-29 17:53:34 34:53:34
49 Ogawa Masatoshi 520 Ιαπωνία 1995-09-29 17:58:59 34:58:59
50 Fournaris Marios 0 Ελλάδα 1995-09-29 18:03:37 35:03:37
51 Sambalis John 633 Ελλάδα 1995-09-29 18:07:31 35:07:31
52 Mcdonnald Don 430 Ιρλανδία 1995-09-29 18:10:04 35:10:04
53 Rittel Karl-Ludwig 608 Γερμανία 1995-09-29 18:10:59 35:10:59
54 Kopp Joachim 313 Γερμανία 1995-09-29 18:13:38 35:13:38
55 Kagawa Masumi 272 Ιαπωνία 1995-09-29 18:15:33 35:15:33
56 Yamamoto Isamu 0 Ιαπωνία 1995-09-29 18:16:50 35:16:50
57 Takahashi Yoshikazu 0 Ιαπωνία 1995-09-29 18:52:04 35:52:04
58 Slinn John 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1995-09-29 18:59:33 35:59:33

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.