1992

Γενικές πληροφορίες Αγώνα

ID Αγώνα 10
Τίτλος 1992
Έτος 1992
Συμμετέχοντες Αγώνα 50
Τερματίσαντες Αγώνα 50
Εκκίνηση Αγώνα 1992-09-25 07:00:00
Εκκίνηση Εγγραφών 1992-01-25 07:00:00
Τερματισμός Εγγραφών 1992-03-25 07:00:00

Συμμετέχοντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα
1 Meadowcroft Robert 0 Ηνωμένο Βασίλειο
2 Low Andras 0 Ουγγαρία
3 Fournaris Marios 0 Ελλάδα
4 Hortis Dimitris 0 Ελλάδα
5 Karl Hubert 0 Γερμανία
6 Preisler Horst 0 Γερμανία
7 Pirrung Roy 0 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
8 Hanudel-Larsson Mary 0 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης
9 Hufton Jeffrey 0 Ηνωμένο Βασίλειο
10 Walker Hilary 0 Ηνωμένο Βασίλειο
11 Fairbrother Alan 0 Ηνωμένο Βασίλειο
12 Lespinas Auguste 0 Γαλλία
13 Suyama Masaaki 0 Ιαπωνία
14 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία
15 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία
16 Van Tichelen Leo 0 Βέλγιο
17 Verdonck William 0 Βέλγιο
18 Gevaert Gilbert 0 Βέλγιο
19 Riemis Leo 0 Βέλγιο
20 Luzietti Luigi 0 Ιταλία
21 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία
22 Rapolti Gyula 0 Ουγγαρία
23 Teunisse Ronald 0 Ολλανδία
24 Beckers Paul 34 Βέλγιο
25 Droogmans Pieter 107 Βέλγιο
26 Foucaud Thierry 144 Γαλλία
27 Gautron Hubert 171 Γαλλία
28 Hausmann Martina 207 Γερμανία
29 Higashitani Noburu 221 Ιαπωνία
30 Hofmeyer Horst 224 Γερμανία
31 Ishikura Masami 251 Ιαπωνία
32 Ives Greaham 258 Ηνωμένο Βασίλειο
33 Kadiev Rusko 283 Βουλγαρία
34 Kashihara Joshiro 291 Ιαπωνία
35 Koyama Katsumasa 324 Ιαπωνία
36 Le Platre Patrick 355 Γαλλία
37 Matthys Ignace 427 Βέλγιο
38 Mereg Josef 447 Ουγγαρία
39 Miyasaka Akira 465 Ιαπωνία
40 Muller Mar.And. 478 Γερμανία
41 Nemes Attila 493 Ουγγαρία
42 Schmidt Reinhard 642 Γερμανία
43 Schneider Hannelor 646 Γερμανία
44 Sugawara Tatsuo 701 Ιαπωνία
45 Tabajdi Josef 708 Ουγγαρία
46 Terziev Sevdalin 720 unknown
47 Tisskens Henri 729 Βέλγιο
48 Verdonck Philip 764 Βέλγιο
49 Cees Verhagen 773 Ολλανδία
50 Williamson Norre 798 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης

Τερματίσαντες Αγώνα

# Ονοματεπώνυμο #BIB Αριθμός Αθλητή Εθνικότητα Ημερα/Ώρα Τερματισμού Χρόνος Τερματισμού
1 Kadiev Rusko 283 Βουλγαρία 1992-09-26 07:08:13 24:08:13
2 Beckers Paul 34 Βέλγιο 1992-09-26 08:05:48 25:05:48
3 Leinonen Seppo Tapio 0 Φινλανδία 1992-09-26 10:56:32 27:56:32
4 Pirrung Roy 0 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 1992-09-26 11:33:02 28:33:02
5 Kashihara Joshiro 291 Ιαπωνία 1992-09-26 12:21:10 29:21:10
6 Williamson Norre 798 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 1992-09-26 12:30:41 29:30:41
7 Van Tichelen Leo 0 Βέλγιο 1992-09-26 12:44:34 29:44:34
8 Tisskens Henri 729 Βέλγιο 1992-09-26 12:44:34 29:44:34
9 Walker Hilary 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1992-09-26 12:49:49 29:49:49
10 Teunisse Ronald 0 Ολλανδία 1992-09-26 13:04:08 30:04:08
11 Tabajdi Josef 708 Ουγγαρία 1992-09-26 13:29:36 30:29:36
12 Matthys Ignace 427 Βέλγιο 1992-09-26 13:57:08 30:57:08
13 Hortis Dimitris 0 Ελλάδα 1992-09-26 14:04:43 31:04:43
14 Terziev Sevdalin 720 unknown 1992-09-26 14:22:54 31:22:54
15 Luzietti Luigi 0 Ιταλία 1992-09-26 14:30:12 31:30:12
16 Suyama Masaaki 0 Ιαπωνία 1992-09-26 14:37:24 31:37:24
17 Hufton Jeffrey 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1992-09-26 14:46:45 31:46:45
18 Hanudel-Larsson Mary 0 Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 1992-09-26 14:46:45 31:46:45
19 Gevaert Gilbert 0 Βέλγιο 1992-09-26 15:40:44 32:40:44
20 Schmidt Reinhard 642 Γερμανία 1992-09-26 15:41:55 32:41:55
21 Low Andras 0 Ουγγαρία 1992-09-26 15:46:17 32:46:17
22 Gautron Hubert 171 Γαλλία 1992-09-26 15:56:53 32:56:53
23 Cees Verhagen 773 Ολλανδία 1992-09-26 16:35:08 33:35:08
24 Le Platre Patrick 355 Γαλλία 1992-09-26 16:36:03 33:36:03
25 Lespinas Auguste 0 Γαλλία 1992-09-26 16:47:31 33:47:31
26 Nemes Attila 493 Ουγγαρία 1992-09-26 16:48:18 33:48:18
27 Meadowcroft Robert 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1992-09-26 17:16:22 34:16:22
28 Verdonck Philip 764 Βέλγιο 1992-09-26 17:23:29 34:23:29
29 Verdonck William 0 Βέλγιο 1992-09-26 17:23:29 34:23:29
30 Karl Hubert 0 Γερμανία 1992-09-26 17:24:05 34:24:05
31 Preisler Horst 0 Γερμανία 1992-09-26 17:24:20 34:24:20
32 Ishikura Masami 251 Ιαπωνία 1992-09-26 17:31:00 34:31:00
33 Muller Mar.And. 478 Γερμανία 1992-09-26 17:31:32 34:31:32
34 Ives Greaham 258 Ηνωμένο Βασίλειο 1992-09-26 17:44:50 34:44:50
35 Mereg Josef 447 Ουγγαρία 1992-09-26 17:53:11 34:53:11
36 Riemis Leo 0 Βέλγιο 1992-09-26 17:53:51 34:53:51
37 Higashitani Noburu 221 Ιαπωνία 1992-09-26 18:00:03 35:00:03
38 Schneider Hannelor 646 Γερμανία 1992-09-26 18:07:41 35:07:41
39 Hofmeyer Horst 224 Γερμανία 1992-09-26 18:12:33 35:12:33
40 Hausmann Martina 207 Γερμανία 1992-09-26 18:20:10 35:20:10
41 Fournaris Marios 0 Ελλάδα 1992-09-26 18:28:29 35:28:29
42 Foucaud Thierry 144 Γαλλία 1992-09-26 18:30:03 35:30:03
43 Sugawara Tatsuo 701 Ιαπωνία 1992-09-26 18:32:14 35:32:14
44 Fairbrother Alan 0 Ηνωμένο Βασίλειο 1992-09-26 18:32:58 35:32:58
45 Yoshikoshi Miyako 0 Ιαπωνία 1992-09-26 18:40:31 35:40:31
46 Yoshikoshi Osamu 0 Ιαπωνία 1992-09-26 18:40:31 35:40:31
47 Miyasaka Akira 465 Ιαπωνία 1992-09-26 18:46:48 35:46:48
48 Rapolti Gyula 0 Ουγγαρία 1992-09-26 18:46:48 35:46:48
49 Koyama Katsumasa 324 Ιαπωνία 1992-09-26 18:53:18 35:53:18
50 Droogmans Pieter 107 Βέλγιο 1992-09-26 18:57:41 35:57:41

Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.