Σημαντική Ανακοίνωση SP20 - No 3

Σημαντική Ανακοίνωση SP20 - No 3

ΣΠ20 - Νο3

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Το 2020 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Όλοι μας πρέπει να το αντιληφθούμε, να είμαστε προσεκτικοί και να προσαρμοστούμε στις καινούργιες καταστάσεις.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν μια σειρά απο κανόνες που πρέπει να τηρούνται για να διασφαλίσουμε ότι ο φετινός αγώνας θα είναι επιτυχής.

Α. ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

**1. Η οργανωτική επιτροπή του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2020 στέλνει σειρά ενημερωτικών emails σε όλους τους συμμετέχοντες κάθε φορά που κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.

**2. Αθλητές, πληρώματα και συνοδοί πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το ΦΕΤΕΙΝΟ Road Book όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ. Θα το βρουν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σπάρταθλου αλλά και μέσα στην τσάντα που θα παραλάβουν κατά την εγγραφή τους στη Γλυφάδα

**3. Οι αθλητές  θα πρέπει ειδικά για φέτος να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαζί τους:

3α) δοχείο υγρών 500ml ή/και πτυσσόμενα ατομικά ποτηράκια,

3β) μικρό τσαντάκι ή σακίδιο που να χωράει 2 σφουγγάρια και 1 ή 2  'μεταλλικές' κουβέρτες που θα παραλάβουν  κατά την εγγραφή τους.

3γ)4-5  μάσκες που θα φορούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κάθε φορά που θα βρίσκονται σε κλειστό χώρο, στο χώρο της Γραμματείας κατά την εγγραφή τους καθώς και κάθε φορά που χρησιμοποιούν πούλμαν της διοργάνωσης δηλαδή από τα ξενοδοχεία στο χώρο της εκκίνησης και μέχρι τη στιγμή της εκκίνησης, σε περίπτωση εγκατάλειψης, επιστροφή στην Αθήνα κλπ)

4)Οι αθλητές κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις όπως θα τους υποδειχθεί.

Β. ΕΚΚΙΝΗΣΗ

 1. Οι αθλητές πρέπει να φορούν τη μάσκα τους συνεχώς μέχρι τη στιγμή της εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση οι μάσκες μπορούν να πεταχτούν στα ειδικά δοχεία που θα βρίσκονται λίγο μετά τον τάπητα.
 2. Πριν την εκκίνηση μέλη της διοργάνωσης, θα τοποθετήσουν τους αθλητές σε σειρές των 10 ατόμων σύμφωνα με αύξουσα σειρά του αριθμού τους (ΒΙΒ Νο). Κάθε σειρά θα ξεκινάει κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Χρόνος εκκίνησης θα λογίζεται η στιγμή που ο κάθε αθλητής περάσει πάνω από τον τάπητα. Με βάση αυτόν τον χρόνο εκκίνησης θα υπολογιστεί και η επίδοσή τους στον τερματισμό.
 3. Στο χώρο της εκκίνησης θα βρίσκονται μόνον οι δρομείς και τα απολύτως απαραίτητα μέλη του Σπάρταθλου. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η παρουσία των μελών των πληρωμάτων, των συνοδών και φίλων των αθλητών στο χώρο της εκκίνησης.

Γ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

**1. Οι αθλητές θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν μεταξύ τους τις απαραίτητες αποστάσεις καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα.

**2. Οι εθελοντές του αγώνα θα είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα είδη προστασίας ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία αθλητών και εθελοντών.

**3.Οι αθλητές φθάνοντας στα C/Ps δεν  θα 'σερβίρονται' μόνοι τους αλλά θα ζητούν τα είδη τροφοδοσίας και τα ποτά από τους εθελοντές των C/Ps,  οι οποίοι θα τους τα προσφέρουν. Τα τρόφιμα θα είναι σε ατομικές συσκευασίες.

**4. Τα drop bags θα βρίσκονται στην αρχή του c/p.

**5.Οι αθλητές θα πρέπει να μη καθυστερούν μπροστά στα τραπέζια του c/p. Παρ΄ όλα αυτά σε κάποια C/Ps και κυρίως μέχρι το c/p 22 είναι βέβαιον ότι θα δημιουργηθούν θέματα συνωστισμού. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ο επί κεφαλής του c/p θα είναι εφοδιασμένος με ένα σήμα κυκλοφορίας STOP για να δημιουργεί την απαραίτητη 'ουρά' που αναγκαστικά θα φέρει και κάποιες χρονικές καθυστερήσεις. Εάν κάποιος αθλητής δεν επιθυμεί να καθυστερήσει, μπορεί να παρακάμψει  το συγκεκριμένο c/p αλλά όχι να εξυπηρετηθεί εκτός σειράς.

**6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη των πληρωμάτων, στους συνοδούς και σε οποιονδήποτε άλλον να πλησιάζουν στο χώρο των C/Ps  όπου δεν επιτρέπονται βοήθειες προς τους αθλητές. Πρόσβαση στο χώρο του c/p θα έχουν ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ. Ο χώρος 15 μέτρα πριν και 15 μέτρα μετά το c/p θα πρέπει να μένει τελείως ελεύθερος (τα σημεία των 15 μέτρων θα σημαδευτούν)

Δ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

**1. Στο χώρο του τερματισμού (Άγαλμα Λεωνίδα) θα παρευρίσκονται μόνον οι απολύτως απαραίτητοι για την διαδικασία του τερματισμού

**2. Δεν επιτρέπεται -όπως συνηθιζόταν σε παλαιότερες χρονιές—ο αθλητής κατά τον τερματισμό του να συνοδεύεται από συνοδούς ή/και φίλους. Τα τελευταία 100 μέτρα ο αθλητής θα τα διανύει μόνος του

**3. Οι αθλητές καλούνται να μην αγγίζουν ή να αγκαλιάζουν το Άγαλμα του Λεωνίδα.

-------------------------------------

ENGLISH

SP20 - No3

WE STAY SAFE and WE KEEP SOCIAL DISTANCING

With 2020 being such a peculiar year, we all must realize that we got to be very careful and adaptable to the new situations.

Thus, we’ve created a series of rules that must be followed to ensure that this year’s race is a success.

With 2020 being such a peculiar year, we all must realize that we got to be very careful and adaptable to the new situations.

Thus, we’ve created a series of rules that must be followed to ensure that this year’s race is a success. 

A. BEFORE THE RACE

 1. The ISA organizing committee of SP2020 sends a series of consecutive informative emails to all of the participants each time the ISA considers it necessary.
 2. Athletes, staff and crew members must carefully study the ROAD BOOK as it will be different ESPECIALLY THIS YEAR. It can be found on our website (spartathlon.gr) but also in the bag that they’ll receive upon Registration in Glyfada.
 3. This year, Athletes MUST have with them:

3a. A negative COVID certificate. Crew members of the Athletes must also bring such a certificate.

3b. A bottle for liquids of 500ml and/or portable cups,

3c. A small bag or backpack big enough contain 2 sponges, and 1-2 foil blankets that they’ll receive upon REGISTRATION.

3d.4-5 masks that will be worn MANDATORILY, each time they will find themselves in a closed space, at Registration, and each time they use a bus (i.e. to and fro the hotel and at the Start, upon withdrawal, return to Athens, etc.)

 1. Athletes will maintain social distancing at Registration. 

B. AT THE START OF THE RACE

 1. The Athletes MUST wear their masks at all times up until the Start of the Race.

After the Start, the masks can be thrown out in special bins that will be just after the electronic mat.

 1. Before the Start, our staff will direct the Athletes in rows of 10, based on their ascending BIB number. Each row will start in a few second intervals. The Start time will be considered the moment when each athlete passes over the electronic mat. Based on that Start time, their performance at the finish will be calculated accordingly.
 2. At the Greater Start area, only the Runners and necessary members of the SPARTATHLON committee will be present. The presence of crew members, supporters and friends will be STRICTLY PROHIBITED at the Start. 

C. DURING THE RACE

 1. Throughout the duration of the race, Runners must keep distance from each other.
 2. The volunteers will be procured with all the necessary PPE (personal protective equipment), so that the Athlete’s and volunteer’s safety is ensured.
 3. The Athletes that arrive at C/Ps must not be self-serviced but they will request from the volunteers any supply they require. All foods will be in individual packages.
 4. Drop bags will be located at the beginning of the C/P.
 5. The Athletes must not crowd the C/P tables. However, some of C/Ps, and especially up to C/P 22 will have cases of overcrowding. In those cases, the Head/Chief of the C/P will be equipped with a STOP traffic sign in order to form a queue, that unavoidably will create delays. If any of the Athletes does not want to delay, they can omit this C/P, but they will NOT be skipping lines.
 6. It is STRICTLY PROHIBITED to the crew members, supporters and anyone to approach the C/P, where the Athletes do not require their helps. Entrance to the C/P space is only reserved for the Runners. The distance of 15 meters before AND after the C/P must be clear, (the distance will be marked). 

D. FINISH

 1. Only those that are absolutely necessary for the finishing process will be present at the finish area (Statue of Leonidas).
 2. It’s not allowed -unlike the previous years- for supporters and/or friends to accompany the Athlete during the Finish. The last 150 meters, the Athlete has to complete alone.
 3. Please avoid touching or embracing the Foot of the Statue of Leonidas.

 

 


Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.