Aνακοίνωση του Δ.Σ. Σπαρταθλον σχετικά με την τέλεση ή μη του αγωνα 2020

Aνακοίνωση του Δ.Σ. Σπαρταθλον σχετικά με την τέλεση ή μη του αγωνα 2020

1. Πρόθεση και επιθυμία του Δ.Σ. είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στις ορισθείσες ημερομηνίες 25-26 Σεπτεμβρίου 2020. Όμως λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι αδύνατον, προς το παρόν, να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με την πραγματοποίηση ή μη του αγώνα.

 2. Δεν τίθεται θέμα μετάθεσης του αγώνα σε μεταγενέστερη ημερομηνία μέσα στο 2020.

3. Προϋποθέσεις  διεξαγωγής του αγώνα είναι:

          3α.Πρώτη και κύρια προϋπόθεση είναι η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των αθλητών, των συνοδών, των μελών του Συνδέσμου, των εθελοντών και των λοιπών συνεργατών. Ολοι οι προαναφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν στο ακέραιο τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας που επιβάλλει η ελληνική πολιτεία, αλλά και όσα επί πλέον θα προστεθούν από το Δ.Σ. του Συνδέσμου. Αυτά τα μέτρα και λοιπές προφυλάξεις θα συγκεκριμενοποιηθούν με νεότερες ανακοινώσεις.

          3β.Αρση της απαγόρευσης διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων γενικά και ειδικότερα των αγώνων δρόμου επί δημοσίας οδού.

          3γ.Αρση όλων των  μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων που σχετίζονται με τον αγώνα

          3δ.Λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων ώστε να  εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός κλινών

          3ε.Επανέναρξη λειτουργίας των αεροπορικών συγκοινωνιών (χωρίς την επιβολή του 14ήμερου κατ΄ οίκον περιορισμού) ώστε να είναι εφικτή η άφιξη στην Ελλάδα επαρκούς αριθμού αθλητών  και συνοδών.

            Αν έστω και μία από τις παραπάνω 5 προϋποθέσεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ο αγώνας ματαιώνεται λόγω ανωτέρας βίας.

4. Οριστική απόφαση για την διεξαγωγή ή μη του αγώνα αναμένεται να  ληφθεί το αργότερον μέχρι την 15η  Ιουλίου 2020.

5.Τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ειδικά για το 2020 :

          5α. Η προθεσμία υποβολής της Φόρμας Συμμετοχής (Entry Form) των αθλητών παρατείνεται κατά ένα μήνα δηλαδή μέχρι 15/6/2020 και της πληρωμής μέχρι 15/7/2020.

          5β. Η προθεσμία δηλώσεων Συνοδών που χρειάζονται διανυκτέρευση στη Σπάρτη (πακέτο ΒΑΣΙΚΟ-ΣΠΑΡΤΗ) επίσης παρατείνεται μέχρι 15/6/2020, ενώ ως ημερομηνία πληρωμής για Συνοδούς παραμένει η 10η Αυγούστου 2020 όπως ορίζεται στη Φόρμα Συμμετοχής

          5γ. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα, όσοι αθλητές μέχρι την ημέρα της ακύρωσης έχουν ήδη καταβάλει το ποσόν συμμετοχής τους θα δικαιούνται είτε να ζητήσουν την επιστροφή του (μείον τα έξοδα της Τράπεζας), είτε να το μεταφέρουν ως συμμετοχή τους για τον αγώνα του 2021. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση εξασφαλίζουν κατά 100% την συμμετοχή τους στον αγώνα του 2021 ανεξαρτήτως των κριτηρίων συμμετοχής που θα ισχύσουν  τότε. Οι υπόλοιποι θα επιλεγούν με τα κριτήρια που θα ισχύουν το 2021.

Ισως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε και πάλι πριν τις 15 Ιουλίου ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ευχόμαστε να έχουμε όλοι μας υγεία και δύναμη για να συνεχίσουμε.


Χορηγός Επικοινωνίας 

 


Χορηγοί

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.